Geplaatst door: 
Verhaal

Trijntje Saunders-Blaauboer (1887-1951), eerste vrouwelijke wethouder in Deventer

Auteur: 
Lamberthe de Jong

Trijntje Blaauboer was tot 1919 onderwijzeres in Den Helder. Daar is ze lid van de SDAP en actief voor het vrouwenkiesrecht. Ze staat zelfs op de kandidatenlijst voor Provinciale Staten.

In 1919 trouwt Blaauboer met Johannes Saunders. Hij wordt leraar in Deventer aan de Rijks-HBS en het echtpaar verhuist. Ze gaan wonen in de Alexander Hegiusstraat. Trijntje Saunders-Blaauboer blijft politiek actief voor vrouwenrechten en betere leefomstandigheden voor onderwijzers en arbeiders. Ook werkt ze aan de Vrouwenarbeidsschool.

In 1927 wordt Trijntje Saunders-Blaauboer voor de SDAP gekozen in de gemeenteraad en benoemd als wethouder voor onderwijs. Ze is de eerste vrouwelijke wethouder van Deventer en de vierde in Nederland. In Deventer richt ze o.a. een school op voor schipperskinderen. In 1931 komt er een nieuwe Gemeentewet en moet ze aftreden omdat haar man ambtenaar is.

Na haar aftreden wordt Trijntje Saunders-Blaauboer op landelijk niveau actief binnen onderwijs en volksgezondheid. Tijdens de oorlog schrijft ze lange brieven over situatie in Deventer.  Ze overlijdt in 1951.

*Titelfoto: Het college van BenW van Deventer in 1929. In het midden burgemeester Wttewaall en rechts naast hem Trijntje Saunders-Blaauboer. (Stadsarchief Deventer)

Reacties