Geplaatst door: 
Verhaal

Memoires Arnoldus Waeijer: transcriptie

Op deze pagina vind u de transcriptie van het egodocument van aartspriester Arnoldus Waeijer. U kunt de volledige transcriptie hier downloaden of online lezen. In de inleiding vindt u een toelichting op de transcriptie.

Er wordt in 2017 nog gewerkt aan de toevoeging van een historische inleiding, zodat de tekst en haar betekenis wordt verduidelijkt.

Gebruikt u de transcriptie als bron? Dat mag, graag zelfs! Gebruikt u in uw notenapparaat/literatuuroverzicht de volgende verwijzing:
A. Waeijer, Nopende het aertspriesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden. Midtsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Historisch Centrum Overijsssel, toegang 1120, Archief van de Onze Lieve Vrouwe Parochie, inv.nr. 358. Transcriptie en inleiding door Mirjam van Velzen Barendsen, IJsselacademie op www.MijnStadMijnDorp.nl.

Bent u benieuwd of een bepaald onderwerp in de transcriptie voorkomt? Opent u dan de PDF en gebruik de toetscombinatie ctrl+F voor het zoekscherm. Houdt bij het zoeken rekening met de variabele spelling. Zo kunnen namen van dingen, plaatsen en personen in een afwijkende spelling voorkomen. Overijssel is bijvoorbeeld Over-Yssel, Zwolle ook wel Swolle en Herkinge wordt ook gespeld als Herckinge.

Reacties