Geplaatst door: 
Verhaal

Memoires Arnoldus Waeijer: transcriptie

Op deze pagina vind u de transcriptie van het egodocument van aartspriester Arnoldus Waeijer. U kunt de volledige transcriptie hier downloaden of online lezen. In de inleiding vindt u een toelichting op de transcriptie. Daarnaast is een aanvullende tekst opgenomen, afkomstig uit een 19e-eeuws afschrift van Waeijers handschrift. Van dit Vervolginge die ick uytgestaen hebbe, is alléén het afschrift bewaard gebleven.

Er wordt in 2017 nog gewerkt aan de toevoeging van een historische inleiding, zodat de tekst en haar betekenis wordt verduidelijkt.

Gebruikt u één van de transcripties als bron? Dat mag, graag zelfs! Gebruikt u in uw notenapparaat/literatuuroverzicht de volgende verwijzingen:

Memoires Arnoldus Waeijer:
A. Waeijer, Nopende het aertspriesterschap van Swolle naer de beroerten deser Nederlanden. Midtsgaders van eenige gedenckweerdige voorvallen. Historisch Centrum Overijssel, toegang 1120, Archief van de Onze Lieve Vrouwe Parochie, inv.nr. 358. Transcriptie en inleiding door Mirjam van Velzen-Barendsen (Zwolle 2017), IJsselacademie op www.MijnStadMijnDorp.nl.

Afschrift van de Vervolginge:
A. Waeijer, Vervolgingen die ick uytgestaen hebbe. Historisch Centrum Overijssel, toegang 52, Collectie Oude Stadsbibliotheek, inv.nr. 419. Transcriptie door Mirjam van Velzen-Barendsen (Zwolle 2017), IJsselacademie op www.MijnStadMijnDorp.nl.

Bent u benieuwd of een bepaald onderwerp in de transcriptie voorkomt? Opent u dan de PDF en gebruik de toetscombinatie ctrl+F voor het zoekscherm. Houdt bij het zoeken rekening met de variabele spelling. Zo kunnen namen van dingen, plaatsen en personen in een afwijkende spelling voorkomen. Overijssel is bijvoorbeeld Over-Yssel, Zwolle ook wel Swolle en Herkinge wordt ook gespeld als Herckinge.

Reacties