Geplaatst door: 
Verhaal

Het Katholieke Intermezzo

Auteur: 
Peter L. Goutbeek

De voorouders van Peter Goutbeek uit Haarlem droegen de naam Goltbeeck en een zijdelingse relatie in zijn stamboom leidde hem naar een schilder, genaamd Egbertus Goltbeeck. Egbertus leefde en werkte in de zeventiende eeuw en was een neef van Arnoldus Waeijer. Uit Waeijers boekhouding bleek dat Egbertus ook enkele opdrachten van hem kreeg. Peter transcribeerde de betreffende stukken en licht toe in welke context ze moeten worden bezien. U kunt hier de PDF van zijn bijdrage downloaden en ook de beelden van de stukken bekijken in het album Een Paapse boekhouding.

Reacties

Onderdeel van het thema: