Geplaatst door: 
Verhaal

De Wereld van Arnoldus Waeijer

Auteur: 
Linde Stokvis

Linde Stokvis besloot in 2017 haar bachelorscriptie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen te wijden aan de memoires van Arnoldus Waeijer. In dit verhaal vindt u het resultaat van haar onderzoek over het dagelijks leven van de Zwolse katholieken na de reformatie.

Door de jaren heen is er veel literatuur verschenen over de reformatie in Nederland. Linde analyseerde deze literatuur en kwam tot de conclusie dat het manuscript van Waeijer vooral is gebruikt om belangrijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van Zwolle te beschrijven, zonder dieper in te gaan op de feitelijke situatie waarin de katholieken zich in de zeventiende eeuw bevonden. Daarom besloot zij juist dit aspect nader te onderzoeken. Wat was volgens Waeijer het gevolg van de gereformeerde machtsovername in 1580 op het dagelijks leven van de Zwolse katholieken? Hoe zag de ondergrondse organisatie eruit en wat schrijft Waeijer over de vervolging van de katholieken? Deze en andere vragen komen in Lindes scriptie aanbod.

U kunt hier de PDF van haar werk downloaden. Wilt u haar werk citeren of als bron gebruiken? Dat mag, maar denkt u aan de bronvermelding? Bijvoorbeeld:
L. Stokvis, ‘De wereld van Arnoldus Waeijer’ Over het leven van katholieke gelovigen in Zwolle na de gereformeerde machtsovername van 1580. Ba-Scriptie Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, Begeleider: dr. J.W. Koopmans (2018).

Reacties

Onderdeel van het thema: