Geplaatst door: 
Collectie

Zoutgeldregisters IJsselacademie

De zoutgeldregisters van 1694 vermelden de aanslag van alle huishoudens in Overijssel voor de consumptie van zout, gebaseerd op een inschatting van de welstand van de gebruiker. Daardoor leent deze belastingbron zich bij uitstek voor familieonderzoek en voor onderzoek naar de welstand van de toenmalige bevolking. Om het onderzoek te vergemakkelijken zijn alle kohieren door de IJsselacademie getranscribeerd.

Een uitgebreidere toelichting en een lijst met afkortingen zijn in de bijlagen 'Collectieinformatie' te vinden.